ฟรีโปรแกรมเดินทาง และทำงานในอเมริกา

ฟรีโปรแกรมเดินทาง และทำงานในอเมริกา

นักศึกษาในโปรแกรมหลักสูตรปริญญาตรีจาก 3 ประเทศ (Lamar Tri-Continent Degree Program) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเดินทาง และทำงานในอเมริกาได้ฟรี 1 ครั้งในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ในโปรแกรม เดินทางไปอเมริกา และทำงาน 30 กว่าชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อสามารถจ่ายค่าเดินทาง ค่าอยู่อาศัย และค่าอื่นๆ โอกาสเดียวที่คุณจะได้รับประสบการณ์การทำงาน เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษา

โปรแกรมที่ใกล้เคียงกันมีค่าใช้จ่ายถึง 150,000 บาท แต่สำหรับนักศึกษาในโปรแกรมของเรา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

TestimonialsGavin Booker, Altanta, USA

"I chose the program because I felt it would be a good chance to earn 2 bachelors degrees at a discounted rate in a good environment with a cheap cost of living. I felt it would be a good opportunity to broaden my horizons and learn at the same time."

Contact Information

LEAD TEACHERS IN TRI CONTINENT DEGREE

Jeffrey Rock

Retired career US diplomat with extensive management background, international experience and access to high level international contacts.

EDUCATION

Master’s of Business Administration, 1981

Brigham Young University, Provo, Utah
Emphasis: Marketing and Organizational Behavior

Bachelor of Arts, 1978

Brigham Young University, Provo, Utah
Majors: Economics and Asian Studies

LANGUAGES:

Thai Fluent (reading, writing & speaking)

Chinese (Mandarin) Fluent (speaking & reading)

Indonesian Conversationally conversant

Bruce A. Veldhuisen

Life-long entrepreneur and business owner focusing mainly on Asia with vast contacts in industry and Education worldwide.

EDUCATION
- Master’s of Business Administration, 1991

- Portland State University, Portland, Oregon
Emphasis: International Business

- Bachelor of Science, 1988
- Brigham Young University, Provo, Utah
Majors: Economics and International Relations
LANGUAGES:
Thai basic
Chinese (Mandarin) conversational
Chinese, (Cantonese) conversational